Adin gestazionalerako txikiegia jaiotzearen ondorioak